Romeinse dakpannen in Heel

Hergebruik van bouwmaterialen #

In de tijd na de Romeinen werden bouwmaterialen van de vervallen Romeinse gebouwen hergebruikt, onder andere bij de bouw van kerken. Bij de kerktoren van Heel laat zien we een voorbeeld van deze vorm van recycling.

Vrede en welvaart #

Nadat de Romeinen grote delen van de wereld veroverd hadden zorgden ze in eerste en tweede eeuw in die gebieden voor een lange periode van vrede, veiligheid en welvaart. De macht van Rome bleek echter eindig. Steeds meer verloor Rome de greep op het eens zo immense rijk.

Verval en vernieling #

Met de afbrokkeling van de macht werd het onveiliger in het rijk. De handel verminderde en de welvaart daalde. De villa rusticae, de grote landbouwbedrijven uit de Romeinse tijd, raakten in verval. Ook werden ze vernield prooi door groepen die plunderend door het Maasdal trokken.

In de vijfde eeuw zagen volkeren als de Goten en de Vandalen hun kans. Ze vielen het rijk binnen en maakten rond 476 een einde aan het West Romeinse Rijk. Het oostelijk deel van het rijk zou blijven bestaan tot 1453.

Schaarse bouwmaterialen #

Na de Romeinse tijd was het gedaan met de welvaart en de handel. Ook bouwmaterialen werden schaars, zeker in onze streken waren ze niet van nature aanwezig waren en geïmporteerd moesten worden. Restanten van de vervallen gebouwen werden daarom gebruikt als een soort steengroeve. De bouwmaterialen kregen daarmee een nieuwe bestemming.

Romeinse (rode) dakpannen in de kerktoren van Heel

Romeinse bouwmaterialen in de kerktoren van Heel #

Bij de bouw van de eerste kerken werden die bouwmaterialen uit de Romeinse tijd gebruikt. In Heel zien we daar ook een mooi voorbeeld van. Bij de bouw van de toren, omstreeks 1100, werden ook Romeinse dakpannen gebruikt. Die zijn nog steeds te zien in het onderste deel van de toren. Ze vormen een tastbare herinneringen aan het Romeinse verleden van het dorp.