Bello Gallico

Het begin van de Romeinse geschiedenis in onze streken.

De verovering #

Hij kwam, zag en overwon. Met de verovering van Gallië door Julius Caesar begon voor onze streken de Romeinse geschiedenis.

Caesar beschreef die veroveringen uit de periode 58 v. Chr. tot 50 v. Chr. in de geschriften die we kennen als de Bello Gallico. Het was zíjn verslag van de veroveringen aan de senaat in Rome.

Borstbeeld Julius Caesar

Belgae #

In het begin van het werk beschrijft Caesar een indeling van Gallië in drie gebieden. Het gebied waar het tegenwoordige Heel ligt maakte deel uit van wat hij “Belgae” noemde. Hij roemt in het verslag de dapperheid en de onbedorven geest van de inwoners.

Indeling Gallië door Julius Caesar

Uit de Bello Gallico #

Gallia is in zijn geheel verdeeld in drie delen. In één daarvan wonen de Belgae, in een ander de Aquitani, en in het derde diegenen die in hun eigen taal Celtae genoemd worden en in de onze Galli.

De Belgae zijn de dappersten van allemaal, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en de beschaving van de provincia, en er slechts zeer zelden kooplui dingen komen brengen die bijdragen tot de verwekelijking van hun geesten, en omdat ze vlak bij de Germanen leven, die aan de andere kant van de Rijn wonen en met wie ze voortdurend oorlog voeren.