Keltische munten in Thorn

Schatten van toen #

Waardevolle spullen werden in onrustige tijden soms veilig verborgen onder de grond. Dat deden ook de Eburonen een Keltische stam, die in de tijd van de komst van de Romeinen hier leefde. Soms werden de spullen niet meer opgegraven. Die schatten van toen worden nu gevonden. Ze leren ons over het leven destijds.

Caesar en de Eburonen #

De inwoners van het Maasland hadden amper van de Romeinen gehoord, tot Julius Caesar in 57 v.Chr. met zijn leger hier binnenviel. De Eburonen die hier woonden verzetten zich tegen de Romeinse indringers. Onder leiding van Ambiorix gingen ze de strijd aan. Het machtige leger van Caesar moest bijna het onderspit delven. Voor die vernedering nam hij wraak door alle Eburonen te vermoorden en te verjagen. Caesar zelf zegt daarover in een verslag dat hij schreef voor de senatoren in Rome:

“Caesars intentie was (…) de Eburonen te omsingelen met een enorme legermacht, om hen vervolgens volledig van de aardbodem weg te vagen.(…)”

Schatten en schatzoekers #

De Eburonen verstopten in die onrustige tijd hun kostbare spullen in de grond om ze in betere tijden weer op te graven. Dat konden ook munten zijn zoals staters en regenboogschoteltje. Deze laatste had een holle en een bolle kant. Maar voor sommigen kwamen geen betere tijden en de schat bleef er rusten totdat ze gevonden werden door moderne schatgravers met metaaldetectoren.

De muntschat #

Bron: RMO

Op een akker bij Thorn werd een muntschat gevonden die bestond uit zestien bronzen munten, drie zilveren regenboogschoteltjes en drie gouden staters. Deze Keltische munten werden niet als betaalmiddel gebruikt. Het waren kostbare statusobjecten die geschonken werden aan bondgenoten en relaties.

Bekijken #

De munten zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ook Museum Thorn is in bezit van een aantal munten uit die roerige jaren waarin Julius Caesar het Maasdal veroverde.