Subsidie voor werkgroep Heemkring Heel

  • Berichtcategorie:Nieuwsbericht
  • Bericht auteur:

De gemeente Maasgouw heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan de werkgroep Catualium van Heemkring Heel. De werkgroep had daartoe een verzoek ingediend, omdat ze een onderzoek wil laten doen naar de wijze waarop het Romeins verleden van Heel beter bewaard en ontsloten kan worden.

De gemeente onderstreept met de toekenning van de subsidie het grote belang van de archeologische vondsten die de afgelopen decennia in Heel zijn gedaan. Ook in de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente heeft de bescherming van het archeologisch erfgoed in de kern Heel een nadrukkelijke plek gekregen.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door Bureau SAGA. Archeologe Lieke van Diepen van dat bureau was in het verleden al betrokken bij de opgravingen van een groot aantal Romeinse graven op het terrein van de Stichting Daelzicht. Zij gaat een zogenaamd “synthese-onderzoek” uitvoeren waarbij kennis en gegevens van eerder onderzoeken samengebracht worden in één rapport. Het onderzoek zal naar verwachting drie maanden in beslag nemen. Na afronding gaat de werkgroep van Heemkring Heel weer met de gemeente om tafel om vervolgacties te plannen op basis van de aanbevelingen.